Tag Archives: control

Street Wisdom

Few Seconds w/ Kiko : Kapag Namatay ka ng Mahirap…

Ang pinang-galingan natin ay hindi makakahadlang sa patutunguhan natin.  Tayo ang may hawak ng MANIBELA ng buhay natin.

Hindi tayo ipininganak na biktima, tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pamunuan ang buhay natin…kindly watch and subscribe my site for more.  Like our FB page as well.  Thanks!

Read More