Street Wisdom

Few Seconds w/ Kiko : Kapag Namatay ka ng Mahirap…

Ang pinang-galingan natin ay hindi makakahadlang sa patutunguhan natin.  Tayo ang may hawak ng MANIBELA ng buhay natin.

Hindi tayo ipininganak na biktima, tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pamunuan ang buhay natin…kindly watch and subscribe my site for more.  Like our FB page as well.  Thanks!

Total Views: 1294 ,
SUBSCRIBE
Want more wisdom and directions in life? Type your email address below to subscribe.

Coach Kiko
A businessman, network marketer, online marketer, mentor and inspirational online trainer. My advocacy on "untraditional" entrepreneurship and online marketing passion resulted to creating more than thousands of successful internet entrepreneurs and millionaires at this present time.

Comments

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!