Category : Street Wisdom

Ask Kiko Street Wisdom

BLESSING at RESPONSIBILIDAD. Dapat nating malaman ito…

Please do not forget to subscribe to my site below.  Like and share to your friends as well.

Salamat!  God bless!

LifeCoach Kiko

Read More
Street Wisdom

Few Seconds w/ Kiko : Kapag Namatay ka ng Mahirap…

Ang pinang-galingan natin ay hindi makakahadlang sa patutunguhan natin.  Tayo ang may hawak ng MANIBELA ng buhay natin.

Hindi tayo ipininganak na biktima, tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pamunuan ang buhay natin…kindly watch and subscribe my site for more.  Like our FB page as well.  Thanks!

Read More
MY LIFE BLOGS Street Wisdom

Kailangan gawin ang HATE na HATE MO…

If you think I make sense, please do not forget to subscribe my site for more 🙂 Thank you!

Read More
MY LIFE BLOGS Street Wisdom

Ang pinaka-magagandang bagay sa buhay – HINDI NAKIKITA NG MATA

Meron ka bang ginagawa na halos ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat, nagdasal, nanampalataya, ginawa ang lahat ng tama…pero…parang wala kang nakikita?

Parang gusto mong tanungin ang DIYOS…LORD! Ano ang nangyayari…bakit wala???

Hope masagot ng video na ito…

PLEASE SUBSCRIBE TO MY SITE by putting your email address in the SUBSCRIBE BUTTON 🙂

Read More
Network Marketing 101 Street Wisdom

Hindi kailangan MAGALING KA para magsimula ka…

Friends…ONE SECRET of the most successful people…i just want to share.  I tried it, its working!

Please do not FORGET TO SUBSCRIBE to my site by putting in your EMAIL BELOW!  Let us learn together!

Read More
Street Wisdom

Principle of Conflict

Read More